logo1 logo2 logo3 logo4 logo4

Witamy na stronie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Trzciance

Jesteś   przerwa techniczna   odwiedzającym od 9.06.2017r.


Plakat


ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH INFORMACJI i KONSULTACJI PRAWNYCH
W RAMACH PUNKTU INFORMACYJNO – DORADCZEGO „BEZPIECZNE FINANSE SENIORA”
więcej informacji


      Od przyjaciół ...


UTW w Trzciance  prowadzi działalność statutową
na rzecz swoich członków oraz działalność publiczną na rzecz ogółu osób starszych.


Celem  UTW w Trzciance jest:

 1. Działalność edukacyjna, zdrowotna, kulturalna, twórcza oraz turystyczno-krajoznawcza dla osób starszych i niepełnosprawnych.

 2. Włączanie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.

 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób trzeciego wieku

 4. Aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych.

 5. Upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

 6. Podejmowanie działań na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

 7. Prowadzenie szerokiej działalności charytatywnej na rzecz osób trzeciego wieku.

 8. Promocja i organizacja wolontariatu.

 9. Stworzenie warunków do dobrego starzenia się.

Cele UTW w Trzciance realizowane są przez:

 1. Organizowanie konferencji, seminariów,  szkoleń i wykładów.

 2. Praktyczne zajęcia z zakresu kultury fizycznej.

 3. Nauka języków obcych i informatyki.

 4. Spotkania z ludźmi nauki, kultury.

 5. Prowadzenie aktywnej działalności turystyczno-krajoznawczej.

 6. Rozwijanie działalności w klubach, zespołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów lub samych słuchaczy.

 7. Inicjowanie i uczestnictwo w działaniach na rzecz ekologii i ochrony środowiska.

 8. Współpraca z władzami i instytucjami zainteresowanych działalnością UTW .